Inwestycje gminne - Rok 2009

Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo

Jedna ze świetlic po budowie

Unia EuropejskaProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 25 czerwca 2010 roku dokonano odbioru końcowego etapu II zadania pn.: "Budowa świetlic wiejskich" w zakresie wykonania świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo.

Całkowity koszt II etapu zadania wyniósł - 299 907,66 zł brutto.

Przed budową i po budowie

W dniu 17 grudnia 2009 roku dokonano odbioru końcowego odbioru etapu Izadania pn.: "Budowa świetlic wiejskich" w zakresie wykonania świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo-Zalesie.

Całkowity koszt I etapu zadania wyniósł - 298 630,45 zł brutto.

Przed budową i po budowie

Na realizację inwestycji pn.: "Budowa świetlic wiejskich" Gmina Stara Biała pozyskała w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 środki finansowe w wysokości371 857,00 zł.

4 czerwca 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: "Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo".

Planowany koszt przedsięwzięcia - 598 538,11 zł brutto, w tym:

etap I (Bronowo-Zalesie) - 298 630,45 zł brutto; etap II (Dziarnowo) - 299 907,66 zł brutto.

W zakres inwestycji wchodzi budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. W ramach etapu I zostanie rozebrany stary budynek remizy w Bronowie-Zalesiu a na jego miejscu będzie budowana świetlica o powierzchni zabudowy 165,69 m2 (pow. użytkowa 141,59 m²). W ramach etapu II zostanie przebudowany budynek dawnej szkoły w Dziarnowie na świetlicę wiejską. Po przebudowie budynek będzie posiadał powierzchnię zabudowy - 160,00 m² (pow. użytkowa 198,90 m²).

Budynki zostały zaprojektowane w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachami drewnianymi krytymi blachą.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania:

etap I (Bronowo-Zalesie) - do 30 listopada 2009 r.etap II (Dziarnowo) - do 30 czerwca 2010 r.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Budynek remizy w Bronowie-Zalesiu

Budynek dawnej szkoły w Dziarnowie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies