Inwestycje gminne - Rok 2009

Budowa drogi powiatowej Nr 189 Dziarnowo - Stare Proboszczewice na odcinku od km 3+024 do km 5+549

Odcinek drogi po budowie

W dniu 25 listopada 2009 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa drogi powiatowej Nr 189 Dziarnowo - Stare Proboszczewice na odcinku od km 3+024 do km 5+549".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

Branża drogowa:wykonanie nawierzchni bitumicznej - 12715 m²

 • wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych kruszywem - 2147 m²
 • wykonanie zjazdów do gospodarstw, na pola oraz drogi gminne nieutwardzone - 1776 m²
 • wykonanie skarp nasypów i wykopów korony drogi oraz rowów przydrożnych obsianych trawą - 14292 m²
 • umocnienie dna i skarp rowów płytami prefabrykowanymi betonowymi na drodze powiatowej - 480 m²

Branża drogowa - skrzyżowanie drogi woj. 540 z drogą powiatową nr 189

 • wykonanie nawierzchni bitumicznej (60 m²) wraz z poboczami gruntowymi oraz obsianiem skarp trawą rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1973127,96 zł brutto i został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies