Inwestycje gminne - Rok 2008

Budowa chodnika, parkingu samochodowego, budowa kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała

Droga powiatowa nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała

W dniu 22 października 2008 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa chodnika, parkingu samochodowego, budowa kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

Branża drogowa:

 • wykonanie nawierzchni jezdni: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm - 517,80 m², warstwa ścieralna z asfaltu modyfikowanego gr. 4 cm - 2718,50 m²,
 • wykonanie parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm - 334,27 m²,
 • wykonanie zjazdów oraz pasów ruchu z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm - 132,35 m²,
 • wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm - 684,95 m², wykonanie oznakowania drogi.

Branża elektryczna:

 • wykonanie linii oświetlenia kablowego: montaż i stawianie słupów oświetleniowych 8 szt.,
 • montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 9 szt.

Branża sanitarna:

 • wykonanie kanalizacji deszczowej (ułożenie rur PVC o śr. zew. 315 mm - 295 m, rur PVC o śr. zew. 200 mm - 14,6 m, rur PVC o śr. zew. 160 mm - 3,23 m).

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł648587,95 zł brutto i został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies