Inwestycje gminne - Rok 2008

Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym wraz z parkingiem przy Zespole Szkół w Maszewie Dużym

Remont rogi

26 listopada 2008 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym wraz z parkingiem przy Zespole Szkół w Maszewie Dużym".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

Branża drogowa:

 • wykonanie podbudowy z kamienia niesortowanego pod nawierzchnię jezdni, parkingu i wjazdów, na gr. 20 cm - 2755,35 m²,
 • ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego na gr. 6 cm - 1890 m²,
 • ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, z asfaltu modyfikowanego na gr. 4 cm - 1890 m²,
 • wykonanie podsypki z piasku na gr. 10 cm pod nawierzchnię chodnika i zjazdów - 996,10 m²,
 • ułożenie nawierzchni zjazdów i parkingów z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-wapiennej - 951,85 m²,
 • ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej po stronie lewej oraz na zjazdach - 254,60 m²,
 • ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej po stronie prawej - 440,55 m²,
 • ułożenie płyt betonowych ażurowych 60x40x10 na piasku z zasypaniem otworów ziemia urodzajną i obsianiem trawą - 130,00 m².

Branża sanitarna:

 • ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm z wydłużonym kielichem - 614,50 mb,
 • ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm z wydłużonym kielichem - 42,6 mb,
 • montaż studzienek rewizyjnych Φ1200 - 4szt., Φ1200 z pierścieniem odciążającym - 8szt., Φ500 z osadnikiem bez syfonu - 11 szt.,
 • montaż osadnika piasku Φ2000 - 1 szt.,montaż separatora lamelowego Φ1200 - 1 szt.

Branża gazownicza:

 • montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o średnicy nominalnej 125 mm z rur w zwojach - 29 mb,
 • montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o średnicy nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 40 mb.

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 955529,01 zł brutto i został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies