Inwestycje gminne - Rok 2007

Budowa ulicy w Maszewie Dużym wraz z kanalizacją deszczową

W dniu 21 grudnia 2007 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa ulicy w Maszewie Dużym wraz z kanalizacją deszczową".

W ramach inwestycji wykonano:

 • chodniki z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm - 240,22 m²,
 • chodniki z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm - 695,7 m²,
 • płyty betonowe ażurowe prefabrykowane - 275,38 m²,
 • nawierzchnię bitumiczną - 1265 m²,
 • nawierzchnię z kostki betonowej - 996,40 m²,
 • krawężniki betonowe o wym. 15*30 o dł. 370 m oraz o wym. 15*22 o dł. 100 m,
 • kanalizację deszczową z rur PE 300 - 233,10 m oraz z rur PE 200 - 115,80 m.

Łączny nakład na inwestycję, zgodnie z protokołem odbioru wyniósł 612652,47 zł brutto i w całości został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies