Inwestycje gminne - Rok 2007

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowościach Nowe i Stare Draganie

  • Drukuj

W dniu 29 października 2007 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowościach Nowe i Stare Draganie".

Wykonane prace polegały na wybudowaniu, przy drodze powiatowej nr 188 od km 5+780 do km 6+050, m.in.:

  • chodników z kostki brukowej betonowej - 265 m² nawierzchni bitumicznej - 1830 m²,
  • nawierzchni z kostki brukowej betonowej (zjazdy) - 204 m²,
  • przepustów rurowych z rur betonowych Wipro o średnicy 40 cm - 243 m,
  • krawężników betonowych wystających o wymiarach 15*30 cm - 305 m,
  • oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12*25 - 120 m,
  • obrzeży betonowych o wymiarach 30*8 cm - 226 m.

Łączny nakład na inwestycję, zgodnie z protokołem odbioru wyniósł 394273,18 zł brutto i w całości został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.