Inwestycje gminne - Rok 2007

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowościach Nowe i Stare Draganie

W dniu 29 października 2007 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowościach Nowe i Stare Draganie".

Wykonane prace polegały na wybudowaniu, przy drodze powiatowej nr 188 od km 5+780 do km 6+050, m.in.:

 • chodników z kostki brukowej betonowej - 265 m² nawierzchni bitumicznej - 1830 m²,
 • nawierzchni z kostki brukowej betonowej (zjazdy) - 204 m²,
 • przepustów rurowych z rur betonowych Wipro o średnicy 40 cm - 243 m,
 • krawężników betonowych wystających o wymiarach 15*30 cm - 305 m,
 • oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12*25 - 120 m,
 • obrzeży betonowych o wymiarach 30*8 cm - 226 m.

Łączny nakład na inwestycję, zgodnie z protokołem odbioru wyniósł 394273,18 zł brutto i w całości został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies