Inwestycje gminne - Rok 2007

Remonty szkół

  • Drukuj

Remont budynków Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach

Odbioru końcowego zadania pn.: "Remont budynków Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach" dokonano 20 września 2007 roku.

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego łączny nakład na inwestycję wyniósł 61427,00 zł brutto, w tym 25000,00 zł pochodziło z Budżetu Województwa Mazowieckiego - modernizacja i wyposażenie szkół w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu B -mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych.

Remont budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym

Odbioru końcowego zadania pn.: "Remont budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym" dokonano 03 października 2007 roku.

Zgodnie z protokołem odbioru, łączny nakład na inwestycję wyniósł 215256,81 zł brutto i w całości został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.