Inwestycje gminne - Rok 2007

Remonty szkół

Remont budynków Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach

Odbioru końcowego zadania pn.: "Remont budynków Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach" dokonano 20 września 2007 roku.

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego łączny nakład na inwestycję wyniósł 61427,00 zł brutto, w tym 25000,00 zł pochodziło z Budżetu Województwa Mazowieckiego - modernizacja i wyposażenie szkół w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu B -mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych.

Remont budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym

Odbioru końcowego zadania pn.: "Remont budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym" dokonano 03 października 2007 roku.

Zgodnie z protokołem odbioru, łączny nakład na inwestycję wyniósł 215256,81 zł brutto i w całości został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies