Inwestycje gminne - Rok 2007

Budowa wodociągów w miejscowościach Kobierniki i Stara Biała

  • Drukuj

31 sierpnia 2007 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa wodociągów w miejscowościach Kobierniki i Stara Biała".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wybudowanie sieci wodociągowej z rur PE i PVC o długościach:

  • w miejscowości Kobierniki: PVC 160 - 737,50 m, PVC 110 - 10 m, PVC 80 - 10 m,
  • w miejscowości Stara Biała: PE 63 - 241 m, PVC 90 - 210,50 m.

Ogółem wybudowano 1209 metrów sieci wodociągowej.

Łączny nakład na inwestycję, zgodnie z protokołem odbioru wyniósł 113576,67 zł brutto i w całości został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.