Inwestycje gminne - Rok 2007

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Maszewo Duże, Maszewo, Brwilno, Stare Proboszczewice, Mańkowo

  • Drukuj

28 czerwca 2007 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Maszewo Duże, Maszewo, Brwilno, Stare Proboszczewice, Mańkowo".

W ramach inwestycji wybudowano 39 szt. lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

  • Maszewo Duże - 9 szt.
  • Maszewo - 6 szt.
  • Brwilno - 9 szt.
  • Stare Proboszczewice - 6 szt.
  • Mańkowo - 9 szt.

Łączny nakład na to przedsięwzięcie, zgodnie z protokołem odbioru, wyniósł 125169,80 zł brutto i w całości został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.