Inwestycje gminne - Rok 2007

Modernizacja boiska sportowego w Maszewie Dużym

  • Drukuj

Boisko w Maszewie Dużym

5 sierpnia 2008 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Modernizacja boiska sportowego w Maszewie Dużym".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:montaż stałych trybun na 200 miejsc ustawionych w 3 rzędach na różnych wysokościach. Konstrukcja trybun stalowa, siedziska (krzesełka) z tworzywa sztucznego bez oparć,montaż piłkochwytów o wymiarach 36,0x5,0 m,montaż bramek do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44 m.

Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - komponent D - "Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej" w wysokości 30000,00 zł. Ponadto, całość przedsięwzięcia kosztowała 51752,40 zł brutto.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Warto wspomnieć, że inwestycja ta była kontynuacją zadania finansowanego w 2007 roku przez Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Wówczas powiększono i zmodernizowano płytę boiska o nawierzchni trawiastej oraz wykonano instalację automatycznego nawodnienia boiska.

Zgodnie z protokołem odbioru spisanym w dniu 20 sierpnia 2007 roku łączny nakład na inwestycję wyniósł 119091,76 zł brutto, w tym 30000,00 zł pochodziło z Budżetu Województwa Mazowieckiego.