Dane statystyczne

 • Drukuj

Gmina Stara Biała jest położona w środkowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, nad północnym brzegiem Wisły. Najbliższym miastem powiatowym jest Płock. Jest to gmina wiejska. Urząd Gminy znajduje się w miejscowości Biała. Gmina dzieli się na 24 sołectwa, które są jej jednostkami pomocniczymi. Są to:

 • Biała (546 ha)
 • Bronowo Kmiece (135 ha)
 • Bronowo-Zalesie (492 ha)
 • Brwilno (1372 ha)
 • Dziarnowo (737 ha)
 • Kamionki (566 ha)
 • Kobierniki (339 ha)
 • Kowalewko (290 ha)
 • Kruszczewo (287 ha)
 • Ludwikowo (64 ha)
 • Mańkowo (246 ha)
 • Maszewo (385 ha)
 • Maszewo Duże (263 ha)
 • Miłodróż (199 ha)
 • Nowa Biała (289 ha)
 • Nowe Bronowo (169 ha)
 • Nowe Draganie (216 ha)
 • Nowe Proboszczewice (512 ha)
 • Nowe Trzepowo (469 ha)
 • Ogorzelice (321 ha)
 • Srebrna (497 ha)
 • Stara Biała (735 ha)
 • Stare Draganie (220 ha)
 • Stare Proboszczewice (489 ha)
 • Trzebuń (447 ha)
 • Ulaszewo (209 ha)
 • Włoczewo (401 ha)
 • Wyszyna (209 ha)

Miejscowości: Ludwikowo, Nowe Bronowo, Ogorzelice i Stare Draganie mają status wsi przypisanych do sołectw. I tak: Ludwikowo jest przypisane do sołectwa Ulaszewo, Nowe Bronowo do sołectwa Bronowo Kmiece, Ogorzelice do sołectwa Nowe Proboszczewice i Stare Draganie do sołectwa Nowe Draganie.

Ogółem powierzchnia gminy wynosi 111,12 km2, co stanowi 6,18% powierzchni powiatu płockiego, 0,31% powierzchni województwa mazowieckiego i 0,03% powierzchni Polski.

Grunty rolne stanowią 80,0%, lasy 10,7%, inne grunty 7,8%, a nieużytki 1,5% powierzchni gminy.

Przez tereny Gminy przebiegają drogi:

 • gminne długości 64,239 km
 • powiatowe długości 45 km
 • wojewódzkie długości 24,827 km
 • droga krajowa Nr 60 długości 1 km

oraz linia kolejowa łącząc Płock z Sierpcem.

Z Płockiem gmina jest połączona miejskimi liniami komunikacyjnymi nr 1, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 23.