Aktualności

Ostrzeżenia dot. pogody i jakości powietrza

InformacjaSzanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/ Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”).

Więcej

Termin płatności I raty podatku

InformacjaUprzejmie przypominamy wszystkim podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, że w dniu 15 marca 2019 roku przypada termin regulowania pierwszej raty podatku.

Zobowiązanie podatkowe można regulować w następujący sposób:

 • na indywidualne konta bankowe, które są zamieszczone w decyzjach w sprawie podatku poprzez bankowość elektroniczną, wpłatę w placówkach bankowych  lub pocztowych,
 • w kasie Urzędu Gminy Stara Biała (pok. Nr 13) w formie bezgotówkowej, tj. przy pomocy karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu,
 • u inkasenta organu podatkowego czyli sołtysa.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że regulując podatek u inkasenta organu podatkowego (sołtysa) podatnik powinien podać kwotę do zapłaty. Zgodnie z ordynacją podatkową, inkasent (sołtys) nie posiada informacji o wysokości kwot stanowiących wymiar podatku osoby wpłacającej, ponieważ dane te stanowią tajemnicę skarbową. Niewpłacenie całości podatku powoduje powstanie zaległości, na które organ podatkowy jest zobowiązany wystawić upomnienie.
Koszty upomnienia, które obecnie wynoszą 11,60 zł, obciążają dodatkowo podatnika.
Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na wysokość wpłacanego podatku i terminowe regulowanie należności.

Dzień Sołtysa

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Stara Biała składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu spraw dotyczących lokalnej społeczności. Niech sprawowana funkcja dostarcza Wam wielu radości oraz zasłużonego uznania społecznego życzą:

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne - wyniki

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Więcej

Informacja dla osób wnioskujących o dowód osobisty

InformacjaW związku z wdrożeniem od 4 marca 2019 r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, w dniach 27 lutego – 3 marca 2019 r. zaplanowano przerwy techniczne. Wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r. będą miały warstwę elektroniczną. To zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych.

Więcej

Plan ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

InformacjaDyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt planu ochrony został wyłożony do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersja elektroniczna została zamieszczona na stronie www.parkiotwock.pl na BIP w dziale ogłoszenia.

Więcej

Gazyfikacja Nowych i Starych Proboszczewic

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. udzieliła, na prośbę Urzędu Gminy, odpowiedzi dotyczącej gazyfikacji miejscowości. Pismo publikujemy w załączeniu.

pdfBudowa gazociągu śc w m. Nowe i Stare Proboszczewice330.18 KB

Nieodpłatna pomoc prawna

InformacjaW załączeniu zamieszczamy informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizaowanego na terenie powiatu płockiego w roku 2019.

Więcej

Wybory sołtysów i rad sołeckich

urna-wyborczaZgodnie z Uchwałą Nr 33/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców  wsi na terenie gminy Stara Biała, Wójt Gminy Stara Biała zwołuje zebrania wiejskie mieszkańców poszczególnych sołectw, według Harmonogramu określonego w Zarządzeniu Nr 9.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na terenie gminy.

Więcej

Plany działań priorytetowych Dzielnicowych

InformacjaNa prośbę Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej Urząd Gminy zamieszcza poniżej informację o planowanych priorytetowych działaniach realizowanych przez Dzielnicowych na terenie poszczególnych rejonów w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies