Aktualności

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP Kamionki dofinansowano ze środków powiatu płockiego w kwocie 5000 zł, w ramach II edycji Programu pn. programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego. 

"W drodze do niepodległości"

W dniach od 1 do 5 października b.r. gościła u nas wystawa „ W drodze do niepodległości”. Wystawa została zaprezentowana w Szkole podstawowej w Starych Proboszczewicach a następnie w Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Maszewie Dużym. Na wystawie można było zapoznać się z procesem odzyskania przez Polskę niepodległości i tworzenia państwowości w latach 1914-1924.

Więcej

XXXII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – konsultacje

konsultacje-2013Uprzejmie informuję o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, zwanego dalej „Programem”.

Więcej

Susza w uprawach buraka cukrowego i ziemniaka

InformacjaWójt Gminy Stara Biała informuje, że w dniu 24.09.2018 r. w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ukazał się 13 okres raportowania z dnia 20.09.2018r., według którego na terenie gminy Stara Biała suszą dotknięte zostały uprawy buraka cukrowego i ziemniaka na glebach bardzo lekkich, lekkich i średnich.

Więcej

Spotkanie w ramach Programu "Czyste Powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza na spotkanie dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Spotkanie w Gminie Stara Biała odbędzie się w dniu 5 października 2018r. godz. 18:00.

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej, 09-411 Biała, sala nr 1.

Więcej

Nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze

wfos0min-logoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Więcej

Szczepienie przeciwko grypie

ZAPRASZAMY
MIESZKAŃCÓW GMINY STARA BIAŁA
NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE

Więcej

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 31.08.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 31.08.2018 r. że w dniu 31.08.2018 roku została wydana decyzja 11/2018, znak AB-II.6740.3.7.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa w granicach nowego pasa drogowego drogi gminnej – ul. Hermana od 0+002,81 do 0+175,41 oraz ul. Mazowieckiego od km 0+002,75 do km 0+343,32”.

pdfObwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 31.08.2018 r.605.27 KB

Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu

InformacjaGminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że:

 1. w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 15.00 do 20.00 w  Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Biała”- Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr  5 czynny jest gabinet psychologiczny prowadzony przez mgr psychologii klinicznej Panią Iwonę Gołębiewską. Usługi specjalisty polegają na udzielaniu podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Kierowane są głównie do osób i rodzin z problemem alkoholowym narażonym na przemoc w rodzinie, przemoc wobec dzieci, itp.
 2. w każdy piątek w godz. 13.00 do 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Białej pok. Nr  16 oraz w ostatnią środę miesiąca w budynku szkoły w Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach ul. Floriańska 4, w godz. 15.00 do 18.00 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla mieszkańców Gminy uzależnionych i współuzależnionych (alkohol, narkotyki i inne uzależnienia).
  W Punkcie konsultacyjnym dyżuruje mgr Małgorzata Wyszyńska pedagog specjalista z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w  rodzinie instruktor terapii uzależnień.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies