Aktualności

Plon niesiemy, plon

dozynki 2023 maly Tradycyjnie dożynki gminne rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w kościele parafialnym p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej. Mszę Św. odprawił proboszcz ks. kan. Zbigniew Kaniecki. Obecni byli proboszczowie z Brwilna ks. kan. Witold Zembrzuski oraz z Proboszczewic ks. prałat Kazimierz Dziadak wraz z nowym wikarym ks. Adamem Kowalskim. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy Kowalewka na czele z Agnieszką i Krzysztofem Paradowskimi. Mszę św. uświetniła Gminna Orkiestra Dęta oraz poczty sztandarowe z OSP Dziarnowo, Kamionki i Stara Biała. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na teren „szkółek” w Białej

Więcej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – konsultacje

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu ww. Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Biała (www.starabiala.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.starabiala.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Dożynki 2023

dożynki-miniSerdecznie zapraszamy na Gminne Dożynki, które odbędą się w niedzielę 27 sierpnia 2023 r. na terenie tzw. „szkółek” w Białej – teren rekreacyjno-sportowy obok Urzędu Gminy

Szczegółowy program:

12.00 – Msza Święta w kościele parafialnym w Staej Białaj

13.30 – oficjalne otwarcie dożynek

15.00 – występ Gminnej Orkiestry Dętej

15.30 – występ podopiecznych DPS Brwilno

16.00 – występ harcerzy Bractwa Harcerskiej Bandery

16.30 – występ Zespołu Tanecznego Tulip Maszewo Duże

17.00 – lata 80-te na rockowo

18.30 – występ zespołu cygańskiego ROMEN

20.00 – zabawa taneczna (zespół RIVERS)

Ponadto liczne stoiska, atrakcje dla dzieci, grochówka.

ZAPRASZAMY

Więcej

Zaproszenie na szkolenie dla hodowców świń

InformacjaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku zaprasza wszystkich hodowców świń z terenu gmin Stara Biała, Bielsk, Brudzeń Duży na spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. ASF.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 28 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 w Hali sportowo-widowiskowej w Maszewie Dużym, ul. Sportowa 7A.

Spotkanie ma na celu:

 • wyjaśnienie prawodłowych zasad bioasekuracji przeciw ASF,
 • omówienie aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie ASF.

Chętnch zapraszamy.

Wstęp wolny!

 

XLV Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 24 sierpnia 2023 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy.  pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023-2032. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Biała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stara Biała.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości STARE PROBOSZCZEWICE.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała oraz gminy, z którą zawrze stosowne porozumienie.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.  pobierz projekt
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Więcej

Wybory do izb rolniczych - 24 września 2023

InformacjaZgodnie z uchwałą 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych VII kadencji odbędą się 24 września 2023 r.

Więcej

PSZOK w Ogorzelicach będzie nieczynny

pszokwww male

„Od 8 do 23 sierpnia 2023 r., Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach będzie nieczynny.

Zapraszamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, czynnego:

poniedziałek – piątek w godz. 10.00 - 18.00,

sobota w godz. 8.00 – 14.00,

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo

wolnych od pracy.”

pszokwww

Budowa ronda w Białej zakończona

InformacjaDobra wiadomość dla nas wszystkich. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Białej została zakończona. Od soboty 5 sierpnia możemy z tego skrzyżowania bezpiecznie korzystać.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego

akcyzaUprzejmie informujemy, że rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

Więcej

Uwaga! Zmiany w szacowaniu szkód spowodowanych suszą

InformacjaWójt Gminy Stara Biała informuje, że Wojewoda Mazowiecki podpisał Zarządzenie z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w którym nadał powołanym komisjom gminnym uprawnienia do szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies