Aktualności

XXVIII sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVIII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w 2017 r.

Gmina Stara Biała za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego otrzymała dofinansowaniez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 19 276,92 na realizację zadania pn: ,,Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo - cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego". W ramach realizacji zadania z terenu gminy usunięto i unieszkodliwiono odpady azbestowo-cementowe o masie 69,119 Mg.

Środki z budżetu Gminy Stara Biała przeznaczone na realizację zadania wyniosły 5 018,64 zł.

Więcej

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 08.03.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 08.03.2018 r. o wydaniu zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej – ulicy Agrestowej w Maszewie Dużym od km 0+013,15 do km 0+130,67”.

Szczegóły w załączonym poniżej dokumencie.

pdfObwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 08.03.2018 r. 63.68 KB

Dzień Sołtysa

Wszystkim Paniom Sołtyskom i Panom Sołtysom spełnienia zamierzeń związanych z waszymi sołectwami, docenienia Waszej Pracy przez mieszkańców oraz zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym

życzy
Sławomir Wawrzyński
Wójt Gminy
wraz z pracownikami Urzędu

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbyły się dnia 26 lutego 2018 br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Zaproszenie na szkolenie

modr-1.03Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku zaprasza rolników na szkolenie, które odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Stara Biała, w sali konferencyjnej.

Więcej

Informacja o wnioskach o przyznanie płatności w 2018 r.

InformacjaUrząd Gminy Stara Biała zamieszcza poniżej ulotkę informacyjną przygotowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą złożenia wniosku o przyznanie płatności na 2018 rok za pomocą nowej aplikacji: eWniosekPlus.

Więcej

Przedsiębiorco Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Więcej

Warsztaty – Brudzeński Park Krajobrazowy

brudzenskiNarodowa Fundacja Ochrony Środowiska oraz Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW serdecznie zapraszają właścicieli nieruchomości położonych w granicach Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie do udziału w warsztatach poświęconych strategii ochrony i kształtowania struktury przestrzennej oraz kierunków rozwoju turystyki na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Spotkanie to odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Brudzeń Duży (Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2) w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 15:00 do 17:00.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne

Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 230/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacanie życia kulturalnego Gminy Stara Biała poprzez projekty artystyczne takie jak festiwale, konkursy i warsztaty.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 marca 2018 r.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies