Aktualności

Zawyje syrena

syrena mala wwwW czwartek, 9 listopada, w godz. 13.00-17.00 prowadzone będą głośne próby syreny zainstalowanej w ramach projektu „Instalacji elektronicznej syreny alarmowej na instalacji Metateza” włączonej do Systemu Ostrzegania i Alarmowania Orlen S.A.

Więcej

PSZOK w Ogorzelicach będzie nieczynny

pszokwww maleW czwartek, 9 listopada, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach będzie nieczynny. Zapraszamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, w godz. 10.00-18.00.

Więcej

Filmowe informacje z naszej gminy

InformacjaW filmowych informacjach z naszej gminy m.in. o ponad 7,5 mln zł dotacji na budowę ulic w Maszewie Dużym, o budowie żłobka i przedszkola w Maszewie Dużym, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Więcej

Patriotyczne uroczystości

plakat POLONIA VINCIT www maleZ okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej gminie będą patriotyczne wieczornice w szkołach, koncert Gminnej Orkiestry Dętej, harcerski rajd.

Więcej

45 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej

folia rolnicza www maleTo była trzecia zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej w naszej gminie. Chodzi o zbiórkę folii rolniczych, big bagów oraz sznurków.

Więcej

Klub Seniora - Harmonogram na listopad 2023

InformacjaLISTOPAD 2023

Harmonogram zajęć sportowych dla uczestników Klubu Seniora w Gminie Stara Biała

Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa

2 listopada (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe - p. Łukasz Rakowski

7 listopada (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

listopada (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

14 listopada (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

16 listopada (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

21 listopada (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

24 listopada (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

28 listopada (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Gminie Stara Biała

Spotkania w Kamionkach

listopada (środa) godz. 16.00 – 18.00 - p. Marzena Bonkowska

22 listopada (środa) godz. 16.00 – 18.00 - p. Marzena Bonkowska

Spotkania w Maszewie Dużym

16 listopada (czwartek) godz. 17.00 – 19.00 - p. Marzena Bonkowska

23 listopada (czwartek) godz. 17.00 – 19.00 - p. Marzena Bonkowska

Ponadto:

10 listopada  godz. 19.00 - spektakl " Damy i Huzary" Teatr Dramatyczny w Płocku

30 listopada  godz.  16.00 - 20.00  Andrzejki - świetlica wiejska w Brwilnie

Serdecznie zapraszamy !

Zmiany w budżecie, wybory ławników

sesja nr 47 www malePodczas XLVII sesji Rady Gminy Stara Biała radni zdecydowali m.in. o korektach w budżecie, a także wybrali ławników do płockich sądów na kadencję 2024-2027.

Więcej

Losowanie hulajnóg dla dzieci rolników

plakat hulajnoga www maleKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku informuje o V edycji losowania hulajnóg spośród dzieci, które wykonają kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” i prześlą certyfikat do centrali KRUS.

Więcej

Wybory sołtysa sołectwa Bronowo Kmiece

InformacjaNa wtorek, 24 października, na godz. 18.00, wójt zwołał zebranie wiejskie w sołectwie Bronowo Kmiece, w skład którego wchodzą miejscowości Bronowo Kmiece i Nowe Bronowo, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa. Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Bronowie – Zalesiu 66A.

Więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Stara Biała

InformacjaW dniu 26 października 2023 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy.  pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023-2032. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 368/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art., 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2024 – 2027. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
 12. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stara Biała za rok szkolny 2022/2023 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
 13. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies