Aktualności

Rada przyjęła stanowisko

sesja nr 37 www maleJedną z kluczowych uchwał podczas XXXVII sesji Rady Gminy Stara Biała, było jednogłośne przyjęcie przez radnych stanowiska zaproponowanego przez zespół, powołany przez wójta Sławomira Wawrzyńskiego, w sprawie przebiegu na terenie Gminy Stara Biała linii kolejowej nr 5 i 50 (odcinek CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno).

Więcej

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Informacja 1Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Więcej

XXXVII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 30 listopada 2022 roku (tj. środa) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

Więcej

Nowo mianowana nauczycielka

nauczycielka www maleW środę, 23 listopada, egzamin na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zdała Elżbieta Robakiewicz. Akta nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył wójt, Sławomir Wawrzyński.

Więcej

Zespół przyjął stanowisko

zespol stanowisko www maleW czwartek, 17 listopada, zespół, powołany przez wójta, Sławomira Wawrzyńskiego, przyjął stanowisko naszej gminy w sprawie przebiegu na terenie Gminy Stara Biała linii kolejowej nr 5 i 50 (odcinek CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno). „Po wnikliwej analizie przedstawionych w ramach konsultacji społecznych wariantów przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, jednoznacznie stwierdzamy, że przedstawione rozwiązania na terenie Gminy Stara Biała są nie do przyjęcia” – czytamy w stanowisku zespołu.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne – sport

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 11 i 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 248/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych; prowadzenie działalności sekcji sportowych; szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.

Więcej

Informacja dla przedsiębiorców, firm, osób prowadzących działalność gospodarczą

zus pue www maleOd 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek ten mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Więcej

Klub Seniora - Harmonogram na listopad 2022

InformacjaHarmonogram zajęć sportowych dla uczestników Klubu Seniora w Gminie Stara Biała

LISTOPAD 2022

Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa

3 listopada (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe - p. Łukasz Rakowski

Więcej

Dotacja dla OSP Stara Biała

dotacja www maleW siedzibie OSP Mąkolin miało miejsce uroczyste podpisanie umów na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostka OSP Stara Biała otrzymała w sumie 65 tys. zł dotacji.

Więcej

Kolejne badania mammograficzne

plakat mam www maleW środę, 16 listopada, przy Urzędzie Gminy w Białej ponownie stanie mammobus. Panie w wieku 50-69 lat (rocznik 1953-1972) będą mogły w nim wykonać bezpłatne badania mammograficzne.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies