Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne – wyniki

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w terminie 30.03.2018 r. – 17.05.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizacja wycieczek, rajdów i zlotów.

Więcej

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Referatu Finansowego, stanowisko pracy ds. realizacji budżetu

Liczba etatu – 1 etat

Wymiar etatu – cały etat

Więcej

Niepodległa dla wszystkich na Dzień Flagi

2 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga jest przedmiotem narodowej dumy. Zachęcamy wszystkich do wywieszania Flagi Państwowej.

Więcej

Ankieta do badania satysfakcji klientów

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji klientów Urzędu Gminy Stara Biała

Badanie skierowane jest do wszystkich osób, które w ostatnim czasie korzystały z usług Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Podział Gminy Stara Biała na stałe obwody głosowania

InformacjaUprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy Stara Biała, na którym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Stara Biała na stałe obwody głosowania.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców miejscowości Nowa Biała, gdyż dla tej miejscowości zmieniła się siedziba obwodowej komisji wyborczej.

Więcej

XXIX sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Gazyfikacja Nowych Proboszczewic

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia w szkole podstawowej w Starych Proboszczewicach odbyło się zebranie informacyjne dla mieszkańców dotyczące gazyfikacji Nowych Proboszczewic z udziałem przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Więcej

Nowa trasa linii 104 przez Ludwikowo

Nowa trasa linii 104 przez LudwikowoUprzejmie informuję, że zgodnie z postulatami mieszkańców trasa linii 104 od dnia 14 kwietnia 2018 r. (sobota) będzie przebiegała przez miejscowość Ludwikowo. Szczegóły na stronie: http://www.kmplock.eu/www/2018/04/13307/

Wójt Gminy
/-/ Sławomir Wawrzyński

Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie"

InformacjaFundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr 230/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizacja wycieczek, rajdów i zlotów.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies