Aktualności

Sesja z mnóstwem gości

sesja nr 48 www maleJuż dawno na sesji Rady Gminy Stara Biała nie było tylu gości i prezentacji. O planach powiatu płockiego mówił przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, o Olefinach III przedstawiciele Orlenu, a o planach budowy nowej linii energetycznej przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Więcej

Diamentowe i złote gody

gody www maleSześciu parom wójt Sławomir Wawrzyński wręczył „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Jedna z nich świętowała jubileusz „Diamentowych godów”, czyli 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego.

Więcej

PSZOK w Ogorzelicach będzie nieczynny

pszokwww maleOd wtorku, 28 listopada do soboty, 2 grudnia, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach będzie nieczynny.

Więcej

Turniej strażaków

turniej straz www maleDrużyna Zakładowej Straży Pożarnej Orlenu była bezkonkurencyjna podczas III Strażackiego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Stara Biała. Zwycięska ekipa w siedmiu spotkaniach zdobywała komplet punktów.

Więcej

XLVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 30 listopada 2023 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

Więcej

Usuwanie azbestu

InformacjaPod koniec września zakończyła się w naszej gminie kolejna edycja programu usuwania wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Biała” została zawarta 15 maja 2023 r. Zgodnie z umową Fundusz udzielił gminie dotacji w wysokości 29 476,80 zł, w stosunku do całkowitego kosztu kwalifikowanego zadania określonego w umowie na 73 692 zł brutto.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne – sport

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 11 i 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr 324/XXXVI/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.

Więcej

Grant dla Stowarzyszenia Seniorów

grant www maleStowarzyszenie Seniorów Gminy Stara Biała, prowadzone przez prezes Wiesławę Lewandowską, otrzymało z Fundacji Orlen grant w wysokości 15 tys. zł, przeznaczony na zajęcia aerobiku w wodzie.

Więcej

Uczciliśmy Święto Niepodległości

niepodlegla 2023 www maleW przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, przy kamieniu-obelisku przed Urzędem Gminy, zostały złożone kwiaty z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej

Konkurs dla rolników

Plakat konkurs rolnik www maleKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku zaprasza rolników do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu testowego „Bezpieczny rolnik, bezpieczna wieś”.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies