Aktualności

Preferencyjny zakup węgla

wegiel www maleUprzejmie informujemy osoby, które złożyły w Urzędzie Gminy Stara Biała wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego, że na składach w Mańkowie i Starych Proboszczewicach obecnie posiadamy dużą ilość zgromadzonego węgla. Do 13 stycznia 2023 dla mieszkańców gminy zakupiliśmy już około 1000 ton.

Więcej

Rozmowa o drogach wojewódzkich

spotkanie droga probo www maleNa spotkaniu w Nowych Proboszczewicach dyrektor ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Tomasz Dąbrowski zaprezentował mieszkańcom projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 540 w Nowych i Starych Proboszczewicach. Ale wcześniej spotkał się z wójtem Sławomirem Wawrzyńskim. Tematem rozmowy była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559, czyli ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym.

Więcej

Usuwanie folii rolniczych

Informacja 1Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W ramach programu gmina może otrzymać dofinansowanie do odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag. W celu właściwego przygotowania wniosku niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych.

Więcej

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Informacja 1Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że w 2023 roku jest możliwość bezpłatnego korzystania z usług:

Więcej

Informacja dla posiadaczy drobiu

ptasia grypa www maleWojewoda Mazowiecki rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2022 r.  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 13976) nakazał, na terenie wyżej wymienionych powiatów i miast, utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

Więcej

Badania mammograficzne

piersi mammograf www maleW poniedziałek, 16 stycznia, przy Urzędzie Gminy w Białej stanie mammobus. Panie w wieku 50-69 lat (rocznik 1954-1973) będą mogły w nim wykonać bezpłatne badania mammograficzne.

Więcej

Zmiany w gospodarce ściekowej

wykrzyknik www maleNowelizacja zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z póżn. zm.) nałożyła na Urzędy Gminy obowiązek ewidencjonowania i kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków istniejących na terenie gminy pod względem:

Więcej

Nasz budżet na 2023 rok

sesja nr 38 www maleRadni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Stara Biała na 2023 r. W budżecie dochody zostały zaplanowane na poziomie 74 217 500 zł, a wydatki to 92 482 750 zł. Na inwestycje ma zostać przeznaczone 32 502 734,82 zł.

Więcej

Remont strażnicy OSP Maszewo

remiza maszewo www maleW ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2022” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansował kwotą 30 tys. zł remont strażnicy OSP Maszewo.

Więcej

Zadanie publiczne dot. sportu – wyniki konkursu

konsultacje-2013W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonano wyboru organizacji  pozarządowych, które w roku 2023 otrzymają dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies