Aktualności

SZKOŁY PODSTAWOWE Z DOTACJĄ UNIJNĄ!

Z radością informujemy, że Gmina Stara Biała otrzymała dofinansowanie unijne na doposażenie 4 szkół podstawowych z terenu Gminy - SP w Maszewie Dużym, SP w Starych Proboszczewicach, SP w Starej Białej oraz SP w Wyszynie. Projekt pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019 r.

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, iż w dniu 12.07.2018 r. tj. czwartek od godziny 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w całej miejscowości Brwilno oraz miejscowości Maszewo pod adresami: 12A, 12B, 12 C, 12 D, 12 F, 12 G, 12 H, 12 K, 13, 13 C, 14, 14 A, 14 B, 14 E, 14 F i 14 AE. Powyższe podyktowane jest pracami związanymi z wymianą armatury na sieci wodociągowej. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że rolnicy, którzy chcą odzyskać w 2018 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni w terminie:

Więcej

90-lecie OSP w Kamionkach

W niedzielę 8 lipca 2018 roku odbył się jubileusz 90- lecia OSP w Kamionkach. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej pod przewodnictwem ks. kan. Romana Bagińskiego, kapelana strażaków w powiecie płockim.

Więcej

Gazyfikacja w Nowych Proboszczewicach

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z Polską Spółką Gazownictwa Urząd Gminy zobowiązał się do zebrania wniosków o określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej w Ogorzelicach, w Nowych i Starych Proboszczewicach.

Więcej

Plan inwestycyjny subregionu płockiego – Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej

Gmina Miasto Płock realizuje projekt pn. „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” ujętego w Planieinwestycyjnym subregionu płockiego objętego OSI problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej informacji na temat projektu w pdfzałączniku276.19 KB.

Plan inwestycyjny subregionu płockiego – Budowa ścieżek rowerowych

Gmina Miasto Płock realizuje projekt pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka” ujęty w Planie inwestycyjnym subregionu płockiego objętego OSI problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej informacji na temat projektu w załączniku - pdfBudowa ścieżek rowerowych241.48 KB

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 25.06.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 25.06.2018 r. o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 291320 od km 0+356,80 do km 0 +880,38, obręb 0012 Kobierniki, gm. Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie”.

Szczegóły w załączonym poniżej dokumencie.

pdfObwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 25.06.2018 r.639.08 KB

Szacowanie szkód w uprawach - susza

InformacjaWójt Gminy Stara Biała informuje, że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, została uruchomiona procedura umożliwiająca składanie wniosków o oszacowanie szkód w wyniku suszy.

Straty spowodowane suszą mogą być szacowane według raportów w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Więcej

Dopłaty do zużytego materiału siewnego

InformacjaKierownik Biura Powiatowego w Płocku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 25.06.2018 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies