Aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze

wfos0min-logoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Więcej

Szczepienie przeciwko grypie

ZAPRASZAMY
MIESZKAŃCÓW GMINY STARA BIAŁA
NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE

Więcej

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 31.08.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 31.08.2018 r. że w dniu 31.08.2018 roku została wydana decyzja 11/2018, znak AB-II.6740.3.7.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa w granicach nowego pasa drogowego drogi gminnej – ul. Hermana od 0+002,81 do 0+175,41 oraz ul. Mazowieckiego od km 0+002,75 do km 0+343,32”.

pdfObwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 31.08.2018 r.605.27 KB

Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu

InformacjaGminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że:

 1. w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 15.00 do 20.00 w  Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Biała”- Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr  5 czynny jest gabinet psychologiczny prowadzony przez mgr psychologii klinicznej Panią Iwonę Gołębiewską. Usługi specjalisty polegają na udzielaniu podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Kierowane są głównie do osób i rodzin z problemem alkoholowym narażonym na przemoc w rodzinie, przemoc wobec dzieci, itp.
 2. w każdy piątek w godz. 13.00 do 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Białej pok. Nr  16 oraz w ostatnią środę miesiąca w budynku szkoły w Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach ul. Floriańska 4, w godz. 15.00 do 18.00 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla mieszkańców Gminy uzależnionych i współuzależnionych (alkohol, narkotyki i inne uzależnienia).
  W Punkcie konsultacyjnym dyżuruje mgr Małgorzata Wyszyńska pedagog specjalista z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w  rodzinie instruktor terapii uzależnień.

Więcej

Gigantyczna inwestycja drogowa

W Urzędzie Gminy 21 sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą na budowę układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych w gminie w ostatnich latach. Jej koszt to blisko 8 mln zł.

Więcej

XXXI Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXI Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminyodbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 roku (tj. poniedziałek) o godzinie 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 13.08.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 13.08.2018 r. że w dniu 10.08.2018 roku została wydana decyzja 10/2018, znak AB-II.6740.3.6.2018 o zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 291320 od km 0+356,80 do km 0 +880,38, obręb 0012 Kobierniki, gm. Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie”.

pdfObwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 13.08.2018 r. 608.23 KB

Odbiór odpadów z ulicy Lawendowej w Brwilnie

W związku z pracami drogowymi prowadzonymi na ul. Lawendowej w Brwilnie oraz Maszewie informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych odbędzie się w terminie zastępczym. Odpady zmieszane zostaną odebrane w poniedziałek 13.08.2018 r. W związku z tym, że sięgacze ulicy Lawendowej są obecnie nieprzejezdne pojemniki na odpady zmieszane w dniu 13.08.2018 r. powinny być wystawione do głównej drogi ul. Lawendowej.

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy Stara Biała, iż w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00, w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy syreny alarmowe. Będą emitowały dźwięk ciągły przez 1 minutę jako wyraz hołdu i uczczenia pamięci Powstańców oraz mieszkańców Warszawy, poległych i zamordowanych w czasie trwania Powstania Warszawskiego.

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

InformacjaInformujemy, iż w dniu 25 lipca 2018 r. Wójt Gminy Stara Biała podpisał Zarządzenie Nr 47.2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół, przedszkoli lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies