Aktualności

Podział Gminy Stara Biała na stałe obwody głosowania

InformacjaUprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy Stara Biała, na którym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Stara Biała na stałe obwody głosowania.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców miejscowości Nowa Biała, gdyż dla tej miejscowości zmieniła się siedziba obwodowej komisji wyborczej.

Więcej

XXIX sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Gazyfikacja Nowych Proboszczewic

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia w szkole podstawowej w Starych Proboszczewicach odbyło się zebranie informacyjne dla mieszkańców dotyczące gazyfikacji Nowych Proboszczewic z udziałem przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Więcej

Nowa trasa linii 104 przez Ludwikowo

Nowa trasa linii 104 przez LudwikowoUprzejmie informuję, że zgodnie z postulatami mieszkańców trasa linii 104 od dnia 14 kwietnia 2018 r. (sobota) będzie przebiegała przez miejscowość Ludwikowo. Szczegóły na stronie: http://www.kmplock.eu/www/2018/04/13307/

Wójt Gminy
/-/ Sławomir Wawrzyński

Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie"

InformacjaFundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr 230/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizacja wycieczek, rajdów i zlotów.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne – wyniki

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w terminie 12.02.2018 r. – 22.03.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacanie życia kulturalnego Gminy Stara Biała poprzez projekty artystyczne takie jak festiwale, konkursy i warsztaty.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera załącznik „Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert”.

pdfInformacja o wynikach konkursu ofert322.83 KB

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
oraz serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół
życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Żółtowski
Wójt Gminy
Sławomir Wawrzyński

Bezpłatna mammografia w Gminie Stara Biała

mamografia-minW dniu 6 kwietnia 2018 r. (piątek) w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały takiego bezpłatnego badania.

Zapisy pod numerami telefonu: 42 254 64 10; 517 54 40 04

Więcej

Darmowe porady prawne

InformacjaUprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem CONSILIA z/s w Ślepkowie Królewskim dot. udzielania bezpłatnych porad prawnych.

Prawnicy świadczący na dyżurach bezpłatną pomoc prawną będą przyjmować zainteresowanych w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok. 16, w następujących terminach:

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies