Aktualności

Odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

InformacjaUprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W ramach programu gmina może otrzymać dofinansowanie do odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag.W celu właściwego przygotowania wniosku niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się  w gospodarstwach rolnych.

Więcej

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała

InformacjaUprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) opracowany został projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała.

Więcej

Umowa z marszałkiem podpisana

umowa auto2 www malyWójt Sławomir Wawrzyński, w piątek, 25 października, podpisał z marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem, umowę o dofinansowaniu przez samorząd województwa zakupu nowego samochodu dla OSP Stara Biała. Kwota dofinansowania to 100 tys. zł, a zakup auta to wydatek ponad 955 tys. zł.

Więcej

Pary na medal w naszej gminie

zlote gody www malyJubileusz 50-lecia związku małżeńskiego to zawsze uroczystość podniosła, skłaniająca do refleksji i bardzo radosna. Tak było również w środę, 23 października, w Urzędzie Gminy Stara Biała, gdzie „Złote gody” świętowało 12 par z terenu naszej gminy.

Więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

Informacja 1Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Więcej

Program współpracy – wyniki konsultacji

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Więcej

Wyniki wyborów w naszej gminie

urna mala wwwMieszkańcy naszej gminy dość tłumnie stawili się przy urnach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Frekwencja wyniosła 61,69 proc. (w powiecie płockim 55,88 proc.). W naszej gminie zdecydowanie wygrało PiS zdobywając 51,66 proc. głosów w wyborach do Sejmu i 56,79 proc. w wyborach do Senatu.

Więcej

Utrudnienia w Nowych Proboszczewicach

Informacja 1Urząd Gminy w Starej Białej informuje, iż związku z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy S. Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach od 15 października do 31 października droga będzie nieprzejezdna. Zakres prac obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej do posesji numer 43A. Za utrudnienia przepraszamy.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

urna mala wwwW niedzielę, 13 października wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. W naszej gminie będzie można głosować w siedmiu obwodowych komisjach wyborczych.

Więcej

Pieniądze na komputery

komputer www malyWójt Sławomir Wawrzyński i skarbnik gminy Joanna Turalska podpisali w piątek, 11 października, umowę z marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w SP w Starych Proboszczewicach. Całość modernizacji to koszt prawie 75 tys. zł., dofinansowanie to 45,5 tys. zł.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies