Aktualności

Zaproszenie dla rolników na szkolenie


Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku
zaprasza na szkolenie

22 styczeń 2020 r. (środa) godz. 10:00
w Urzędzie Gminy Stara Biała – Sala Konferencyjna

Temat szkolenia:
„Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego - dyrektywa azotanowa i wodna”

Bogumiła Filipowicz
/organizator/

Budowa ulic w Nowych i Starych Proboszczewicach

probo ulice www malyGmina przekazała już plac budowy firmie, która wygrała przetarg na drugi etap realizacji inwestycji „Budowa części ul. Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ul. Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”. To największa drogowa inwestycja w tym roku w naszej gminie, a jej planowane zakończenie to koniec października.

Więcej

Kwalifikacja wojskowa 2020

kw-minKwalifikacja wojskowa 2020, potocznie nazywana komisją lub poborem do wojska, rozpocznie się na terenie kraju 3 lutego br. Termin jej ogłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej, został wyznaczony na 16 stycznia 2020 roku. Na kwalifikację wojskową 2020 mają obowiązek stawić się przede wszystkim mężczyźni z terenu Gminy Stara Biała urodzeni w 2001 roku. Każdy otrzyma od Wójta Gminy Stara Biała imienne wezwanie na kwalifikację wojskową, w którym wskazany będzie termin i miejsce stawienia się. Na terenie powiatu płockiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od 24 lutego 2020 r. do 24 marca 2020 r., z dniem dodatkowym 27 marca 2020 r.

Więcej

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.

InformacjaW załączeniu zamieszczamy informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizowanego na terenie powiatu płockiego w roku 2020.

Więcej

Odpady komunalne - harmonogramy

segregacja-odpadow-minUrząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stara Biała na okres od 15 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Harmonogramy dostępne są stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Biała – www.starabiala.pl w zakładce:

Poradnik interesanta->Harmonogramy zbiórki odpadów (http://www.starabiala.pl/poradnik-interesanta/harmonogramy-zbiorki-odpadow).

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zostaną również dostarczone właścicielom nieruchomości jeszcze przed odbiorem odpadów przez pracowników przedsiębiorstwa SUEZ PGK sp. z o.o.

Zadanie publiczne dot. sportu – wyniki konkursu

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Więcej

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych

stop alkoholGminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że w 2020 roku jest możliwość bezpłatnego korzystania z usług:

Więcej

Deklaracja - odbiór odpadów komunalnych

InformacjaUrząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że poniżej dostępna jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Więcej

Mamy budżet na 2020 rok

sesja xi www malePodczas XI sesji Rady Gminy Stara Biała, najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu na 2020 r. Radni zdecydowali o przyjęciu budżetu, chociaż dokonali w nim zmiany jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Dochody naszej gminy w 2020 r. mają sięgnąć ponad 69,8 mln zł. A wydatki prawie 68,3 mln zł. Ponad 7,7 mln zł przeznaczone będzie na inwestycje.

Więcej

Odpady komunalne- ważne informacje

InformacjaOd 1 stycznia 2020 r. Gmina Stara Biała będzie samodzielnie realizować odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Stara Biała. Najważniejsze zmiany do gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzone przez znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) obowiązujące na terenie gminy od 1 stycznia 2020 r.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies