Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

akcyzaWójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że rolnicy, którzy chcą odzyskać w 2019 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni w terminie:

 • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Więcej

Kwalifikacja wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019, potocznie nazywana komisją lub poborem do wojska, rozpocznie się na terenie kraju 4 lutego b. r. Termin jej ogłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej, został wyznaczony na 18 stycznia 2019 roku. Na kwalifikację wojskową 2019 mają obowiązek stawić się przede wszystkim mężczyźni z terenu Gminy Stara Biała urodzeni w 2000 roku. Każdy otrzyma od Wójta Gminy Stara Biała imienne wezwanie na kwalifikację wojskową, w którym wskazany będzie termin i miejsce stawienia się. Na terenie powiatu płockiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od 11 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r., z dniem dodatkowym 15 marca 2019 r.

Więcej

Zaproszenie na szkolenie

mor-logoMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku zaprasza na szkolenie „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Punkty Konsultacyjne do spraw uzależnień

InformacjaGminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że n/w punkty w 2019 roku będą czynne:

Więcej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

InformacjaUprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722), która wprowadziła obowiązek składania oświadczeń wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Więcej

Bezpłatna mammografia

mamografia-minW dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Zapisy pod numerami telefonu: 58 666 24 44 lub przez Internet na stronie: www.mammo.pl

Więcej

Konsultacje dot. nowych statutów sołectw

Ogłoszenie

Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały Nr 22/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Stara Biała (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13332) zawiadamia się mieszkańców Gminy Stara Biała, że w dniach od 15.01.2019 r. do 28.01.2019 r., włącznie, zostają wyłożone do wglądu projekty nowych statutów sołectw – celem ich skonsultowania z mieszkańcami.

Więcej

Zaproszenie na szkolenie

InformacjaMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku zaprasza rolników na szkolenie „Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt”, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r. środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Badania mammograficzne

mamografia-minW dniu 15 stycznia 2019 r. (wtorek) w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały takiego bezpłatnego badania. Zapisy pod numerami telefonu: 42 254 64 10, 517 54 40 04 lub przez Internet na stronie: www.medica.org.pl

Więcej

Zaproszenie na szkolenie – Program azotanowy

InformacjaMazowiecka Izba Rolnicza zaprasza rolników na szkolenie nt. „Program azotanowy”, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Szkolenie poprowadzi:  Pani Maria Wojtasiak -  Kierownik Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej O/Płock.

pdfZaproszenie_na_szkolenie_-_Program_azotanowy.pdf172.48 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies