Aktualności

Dofinansowanie wymiany kotłowni

Mieszkańcy gminy zainteresowani dofinansowaniem wymiany kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji. Deklaracje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od 9 stycznia planuje ogłosić nabór do „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

Wielkość dofinansowania

 1. do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł (brutto) na jednego korzystającego bezpośrednio z przyznanej dotacji

Koszty kwalifikowane (czyli koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:

 1. koszt zakupu kotła oraz czujnika tlenku węgla – czadu (bez elementów dodatkowych takich jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik).

Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj.:

 1. wymianę kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą,
 2. zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).

Wyłączenia:

 1. Projekt dotyczy wymiany pieca, a nie wyłącznie zakupu (trzeba posiadać instalację grzewczą aby ją zmodernizować – inf. dla osób, które dopiero się budują).
 2. kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym)
 3. Dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek
 4. W miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza
 5. Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych

Ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca:

 1. kocioł musi działać (inwestycja zamknięta) najpóźniej do 30.10.2017 r.

Podsumowując:

Zadania gminy:

 1. pozyskanie dotacji z WFOŚ-u,
 2. wybór dostawcy, który dostarczy piec (zgodny z preferencjami mieszkańca), na posiadłość mieszkańca.

Zadania mieszkańca:

 1. organizacja prac i zatrudnienie odpowiednich osób (np. hydraulika), poniesie koszt zakupu pieca (i czujnika czadu) w części nieobjętej dotacją (tzn. 25% kosztu, bądź – w przypadku, gdy wysokość dotacji przekroczy 5 000 zł – różnicę między całkowitym kosztem zakupu źródła ciepła a kwotą 5 000 zł),
 2. mieszkaniec ponosi całość kosztów związanych z robotami i montażem nowego pieca oraz utylizacją starego pieca.

Zakup kotłów realizowany będzie przez Gminę po wyborze najkorzystniejszej oferty, o ile Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieli dofinansowania.

Uwaga !

Kserokopie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji tj.: pozwolenie na budowę/zgłoszenie, dokumentacje techniczne (część technologiczna) zawierające zakres rzeczowy i efekt ekologiczny - potwierdzone za zgodność z oryginałem należy załączyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Aby zgłosić chęć skorzystania z programu należy wypełnić i odesłać w pełni uzupełnioną ankietę wraz z załącznikami (specyfikacja pieca oraz oferta cenowa) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Stara Biała w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia br.

Wójt Gminy Stara Biała
/ - / Sławomir Wawrzyński

Pliki do pobrania:

pdfRegulamin konkursu338.45 KB
docAnkieta110 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies