Aktualności

Gmina Stara Biała stawia na OZE

W czwartek 14 lipca w Zespole Szkół w Maszewie Dużym odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi budową instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz pieców na biomasę. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia szczegółów związanych z przygotowaniem wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii, typ projektów - Infrastruktura do Produkcji i Dystrybucji Energii ze Źródeł Odnawialnych.

W czasie spotkania omówiono wszystkie aspekty dotyczące opracowania dokumentacji i przygotowania wniosku o dofinansowanie do RPOWM na lata 2014-2020.

W związku z ustaleniami na posesjach zainteresowanych mieszkańców zostaną przeprowadzone audyty energetyczne, które wykonywać będą przedstawiciele Instytutu Partnerstwa Gospodarczego w Warszawie - Pan Hubert Kuć i Pan Jacek Gutowski. Audytorzy posiadać będą upoważnienie Wójta Gminy Stara Biała do wykonywania audytów energetycznych dotyczących budynków mieszkańców zainteresowanych instalacjami.

 1 oze

2 oze

3 oze

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies