Aktualności

Zaproszenie do konsultacji – Program Rewitalizacji

  • Drukuj

herb-minSerdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu diagnostycznym w ramach opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Stara Biała na lata 2016-2020”.

Spotkanie odbędzie się 18.07.2016 r. w Urzędzie Gminy Stara Biała, sala konferencyjna w godzinach 13:00-15:00.

Celem spotkania jest rozmowa z mieszkańcami oraz głównymi interesariuszami (przedstawiciele sołectw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych itp.) na temat obszarów kryzysowych w gminie Stara Biała, które wymagają pilnej interwencji ze strony władz gminy. Omówimy problemy występujące na danym obszarze oraz ocenimy, które z nich należy rozwiązać w pierwszej kolejności.

Tematyka spotkania:

  1. Przedstawienie wyników badania społecznego.
  2. Zaprezentowanie obszarów zdegradowanych gminy (na podstawie wyników badania oraz diagnozy sytuacji w gminie).
  3. Konsultacje i dyskusja dotycząca wstępnego wyznaczenia obszaru rewitalizacji – analiza obszarów problemowych (społecznych, przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych ) na wyznaczonym terenie.

Spotkanie poprowadzą konsultanci firmy ResPublic, którzy wspólnie z Urzędem Gminy opracowują Lokalny Program Rewitalizacji.

Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu!

Wójt Gminy Stara Biała

/ - / Sławomir Wawrzyński