Aktualności

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym

Na ostatniej sesji w dniu 5 maja 2016 r. Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz województwa mazowieckiego. Tym samym może być realizowana umowa podpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika i Wójta Gminy Stara Biała Pana Sławomira Wawrzyńskiego.

Umowa przewiduje wykonanie przez gminę kompletnej dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 od ronda przy ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Szkolnej w Maszewie Dużym.

Po stronie gminy Stara Biała jest również zobowiązanie do uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na budowę oraz pokrycie 50% odszkodowań za grunty, które w wyniku decyzji przejdą z mocy prawa na rzecz województwa mazowieckiego.

W ten sposób zakończył się kilkuletni okres, kiedy w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym nie było żadnych postępów. Należy przypomnieć, że modernizację tej drogi rozpoczęliśmy w 2006 roku. Pierwszy odcinek od strony Mańkowa o długości 753 m został przebudowany w 2008 roku. Na ten cel gmina Stara Biała udzieliła pomocy finansowej woj. mazowieckiemu w wysokości 1,0 mln zł. Drugi odcinek o długości 535 m został przebudowany w 2008 roku.

Niestety od tego czasu, z przyczyn niezależnych od gminy, nie można było zakończyć modernizacji ostatniego odcinka o długości ok. 1600 m. Obecnie mamy nadzieję, że dzięki zrozumieniu i przychylności władz województwa mazowieckiego z Panem Marszałkiem na czele uda się to wykonać w niedalekiej przyszłości.

Takie deklaracje padły na spotkaniu z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem w poniedziałek 2 maja w Urzędzie Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies