Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 239) oraz Uchwały Nr 87/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2016 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00.

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2016 roku” w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok. Nr 21 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać do 8 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 kandydatów na ich przedstawiciela do komisji konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie złożonych ofert. Szczegóły znajdują się w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Pobierz pliki

 1. pdfOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów1.89 MB
 2. pdfZałącznik nr 1 do Ogłoszenia – Formularz oferty realizacji zadania publicznego70.15 KB
 3. docZałącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz oferty realizacji zadania publicznego.pdf94 KB
 4. pdfZałącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego62.16 KB
 5. docZałącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego83.5 KB
 6. pdfZałącznik nr 3 do Ogłoszenia – Formularz oceny oferty23.77 KB
 7. docxZałącznik nr 3 do Ogłoszenia – Formularz oceny oferty24.36 KB
 8. pdfZałącznik nr 4 do Ogłoszenia – Formularz naboru do komisji konkursowej46.84 KB
 9. doc5. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Formularz naboru do komisji konkursowej46.5 KB
 10. pdfProgram współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok369.76 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies