Aktualności

Ruszył nabór wniosków w ramach programu BOCIAN

  • Drukuj

logo-min-20151218Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Bocian”, którego celem jest finansowanie inwestycji w zakresie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Program „Bocian” umożliwia zdobycie preferencyjnego dofinansowania na inwestycje w rozproszone odnawialne źródła energii. Jego beneficjentem mogą zostać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów podejmowane będą do 2020 r., a środki wydatkowane będą do 2023 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Okres kwalifikowalności kosztów został ustalony od 01.01.2015 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowaniem może zostać objęta budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem mikroinstalacji – w tym elektrowni wiatrowych, systemów fotowoltaicznych, geotermii, małych elektrowni wodnych, ciepłowni biomasowych, wielkoformatowych kolektorów słonecznych, biogazowni czy wysokosprawnej kogeneracji biomasowej.

W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe. Ponadto mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE.

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 40 mln zł. Pożyczka na warunkach preferencyjnych jest oprocentowana zgodnie ze stawką WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku. Pożyczka na takich warunkach stanowi pomoc publiczną. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Jedną z możliwości wykorzystania dofinansowania z programu „Bocian” jest montaż systemów fotowoltaicznych w przedziałach mocowych:

      1. powyżej 40 kWp do 200 kWp (maks. koszt brutto kwalifikowany do dofinansowania wynosi 8 mln zł/MW),
      2. powyżej 200 kWp do 1 MWp – na budynku (maks. koszt brutto kwalifikowany do dofinansowania wynosi 8,5 mln zł/MW),
      3. powyżej 200 kWp do 1 MWp – na gruncie (maks. koszt brutto kwalifikowany do dofinansowania wynosi 6 mln zł/MW).

II wariant „Bociana” – finansowanie niestanowiące pomocy publicznej

Wnioski o dofinansowanie z programu „Bocian” należy składać w terminie od 15 lutego do 20 maja 2016 r..

Regulamin programu „Bocian” jest dostępny na stornie internetowej NFOŚiGW pod adresem: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-2016/.