Aktualności

Uwaga! Indywidualne konta bankowe dla podatników

  • Drukuj

InformacjaInformuję, że od dnia 01.02.2016 roku w Urzędzie Gminy Stara Biała wprowadzone zostały w ramach płatności masowych indywidualne konta bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.

Indywidualne konto bankowe zostało podane w treści decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Ponadto zgodnie z treścią art. 210 §1a (obowiązującego od dnia 01.01.2016 r.) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

W związku z powyższym decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym nie posiadają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do jej wydania.

Skarbnik Gminy
/-/ Joanna Turalska