Aktualności

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  • Drukuj

Gmina Stara Biała informuje, iż uzyskała dofinansowanie na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 23 062,50 zł.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Informacje zawarte w opracowanym planie zostaną wykorzystane do podjęcia stosownych działań, pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.

Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych. Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.

WFOSiGW pgn1