Aktualności

Konsultacje - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

konsultacje2015Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.) Wójt Gminy Stara Biała zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Biała” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Biała”.

Dokumenty zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 27.01.2016 r. do 16.02.2016 r. w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, w godzinach urzędowania oraz dostępne będą w formie elektronicznej:

 1. na stronie www.starabiala.pl,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem www.bip.starabiala.pl.

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać uwagi i wnioski do wyłożonych dokumentów. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do dnia 16.02.2016 r.:

 1. w formie pisemnej na adres: Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 9;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Stara Biała.

 Pliki do pobrania:

pdfPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Biała na lata 2015-20202.59 MB

pdfPrognoza oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Biała 3.03 MB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies