Aktualności

VIII sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VIII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 września 2015 roku (tj. środa) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. oraz informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/IV/15 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przekazania do realizacji Powiatowi Płockiemu zadania publicznego dotyczącego transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach. pobierz projekt (112kB)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na kadencję lat 2016 – 2019. pobierz projekt (184kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich, na kadencję lat 2016 – 2019. pobierz projekt (182kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płocku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na kadencje lat 2016 – 2019. pobierz projekt (181kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programów rozwoju opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Załączniki do projektu uchwały są dostępne na stronie internetowej przy zaproszeniu na sesję oraz w wersji papierowej w pokoju nr 5 Urzędu Gminy. pobierz projekt (16160kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stara Biała. pobierz projekt (193kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV. pobierz projekt (11693kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stara Biała. pobierz projekt (256kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa. pobierz projekt (255kB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w miejscowościach Stare Proboszczewice i Nowe Proboszczewice. pobierz projekt (457kB)
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies