Aktualności

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Gminne eliminacje 38 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbyły się dnia 25 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

W turnieju wzięło udział 18 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji przeprowadzonych w szkołach na terenie gminy, podzielonych na dwie grupy wiekowe. W pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe) wzięło udział 11 uczestników, w drugiej grupie wiekowej (gimnazja) - 7 uczestników.

Uczestników turnieju, opiekunów i jurorów powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Starej Białej druh Stanisław Wiśniewski.

Następnie uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem turnieju.

Konkurs składał się z części testowej (30 pytań) dla uczniów pierwszej grupy wiekowej i (40 pytań) dla drugiej grupy wiekowej oraz części ustnej (3 pytania).

Po ocenie części pisemnej do części ustnej turnieju jury w składzie:

 • Wójt Gminy Sławomir Wawrzyński - Przewodniczący
 • Pracownik Urzędu Gminy Wiesława Szponar - Sekretarz
 • Prezes ZOG ZOSP RP druh Stanisław Wiśniewski - członek
 • Komendant Gminny ZOG ZOSP RP druh Marek Żakowski - członek

zakwalifikowano:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

 1. Jan Skierski (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie)
 2. Wiktor Dutkiewicz (Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym)
 3. Karolina Kraśniewska (Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym)

II grupa wiekowa (gimnazja):

 1. Jakub Rutkowski (Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta Maszewo Duże)
 2. Lidia Szmytkowska (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach)
 3. Sebastian Tręblinski (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach)

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

 1. Karolina Kraśniewska (Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym)
 2. Wiktor Dutkiewicz (Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym)
 3. Jan Skierski (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie)

II grupa wiekowa (gimnazja):

 1. Jakub Rutkowski (Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym)
 2. Lidia Szmytkowska (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach)
 3. Sebastian Trębiński (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach)

Jury do eliminacji powiatowych zakwalifikowało:

I grupa wiekowa – Karolina Kraśniewska (Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym)

II grupa wiekowa – Jakub Rutkowski (Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym)

Na zakończenie turnieju organizatorzy złożyli zwycięzcom gratulacje oraz wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody. Na pamiątkę zmagań turniejowych wykonano wspólne zdjęcie.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies