Aktualności

Konsultacje społeczne - OFAP

UE logo minGmina Stara Biała jest jednym z 19 Partnerów projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Sprawna realizacja zaplanowanych działań pozwoliła przejść z fazy diagnozy i delimitacji obszaru funkcjonalnego do konsultacji opracowanych dokumentów strategicznych.

Są nimi następujące programy sektorowe:

 1. Strategia efektywności energetycznej,
 2. Strategia zrównoważonego transportu,
 3. Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej,
 4. Strategia rewitalizacji obszarów miejskich.

Obszar funkcjonalny Aglomeracji Płockiej obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Płocki oraz gminy Płock, Drobin, Gąbin, Wyszogród, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny.

Mieszkańcy obszaru mogą do 13.03.2015 r. zgłaszać uwagi i zapytania do konsultowanych dokumentów za pośrednictwem odpowiednich formularzy opublikowanych na stronie www lidera projektu, jakim jest Związek Gmin Regionu Płockiego. W ramach konsultacji odbędzie się kilka spotkań przedstawicieli ZGRP oraz autorów strategii, których harmonogram będzie można znaleźć w ogłoszeniu o konsultacjach społecznych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 13.03.2015 r. Raport z diagnozy i delimitacji obszaru funkcjonalnego, projekty strategii oraz formularze konsultacji można pobrać ze strony Związku Gmin Regionu Płockiego.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies