Aktualności

XXX Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku (tj. czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja nt. porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Białą na 2014 rok.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. pobierz projekt (320kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych. pobierz projekt (277kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Wyszynie. pobierz projekt (202kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wyszynie. pobierz projekt (201kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. pobierz projekt (253kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo. pobierz projekt (1555kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do partnerstwa w ramach realizacji projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płock kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. pobierz projekt (200kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach. pobierz projekt (188kB)
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies