Aktualności

Nieruchomości niezamieszkałe - zmiana stawek

Związek Gmin Regionu PłockiegoUrząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 1/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 7 marca 2014 r. od 1 lipca 2014 r. nastąpi zmiana stawek za odbiór odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne np. przedsiębiorstwa, szkoły itp. znajdujących się na terenie Gminy Stara Biała. Zmienione stawki opłat można znaleźć na stronie internetowej: www.odpady.zgrp.pl/node/40.

W związku z powyższym w terminie do 30 maja 2014 roku właściciele ww. nieruchomości zobowiązane są do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając zmienione stawki opłaty (druk deklaracji do pobrania w dziale Deklaracja opłaty - www.odpady.zgrp.pl). Korekta stanowić będzie podstawę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowymi stawkami. Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S, 09-411 Płock.

Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc, bez wezwania do 15 – go dnia każdego miesiąca. Opłatę uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies