Aktualności

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetycznyUrząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2014 r. wypłacany będzie zryczałtowany dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 10 kwietnia 2007 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.):

 • odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:
  1. której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 966);
  2. która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (M. P. poz. 963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego, dodatek ten do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
  1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc;
  2. dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
  3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.
 • Dodatek energetyczny przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca, od dnia w którym wpłynął wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, na czas działania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
 • Wypłaca się go odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  1. kopię dowódu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,- zł – na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.) opłacie tej podlegają, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe (w tym decyzje), dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, dla których w Części I Załącznika do ustawy zostały określone stawki opłaty skarbowej. Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej stawki, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10,- zł (ust. 53 Część I Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej), jeśli mają do nich zastosowanie przepisy Kpa.
   Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które m.in. składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej... przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  2. umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym
  3. ostatnią fakturę/rachunek VAT za energię elektryczną

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dodatku energetycznego proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 10 Urzędu Gminy Stara Biała w celu pobrania i następnie złożenia stosownego wniosku, tel. 24 366-87-15.

Plik do pobrania:

docxWniosek o przyznanie dodatku energetycznego15.05 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies