Aktualności

Sztandary dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maszewie Dużym

W czwartek 23 maja 2013 r. zostały poświęcone i przekazane uczniom sztandary dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maszewie Dużym. Patronem obydwu szkół został wybrany Władysław Stanisław Reymont.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w Maszewie Dużym, której przewodniczył Ksiądz Biskup Piotr Libera. W pięknej homilii Ksiądz Biskup przybliżył postać patrona szkół. Podkreślił, że uroczystość jest połączeniem wiary i nauki, a obranie za patrona Reymonta jest dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców wielkim wyzwaniem.  Biskup Płocki pobłogosławił i poświęcił sztandary,  które przez rodziców zostały przekazane dyrekcji szkoły a następnie  trafiły do przedstawicieli uczniów.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół w Maszewie Dużym. Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Małgorzatę Bartos-Piątkowską, uczniowie zaprezentowali  sztandary i złożyli ślubowanie. Sztandarom towarzyszyły poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, OSP z Wyszyny,  OSP z Maszewa oraz OSP Płock-Trzepowo.

W swoich wystąpieniach Wójt Gminy Sławomir Wawrzyński oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski podziękowali rodzicom i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie tak podniosłej uroczystości oraz życzyli uczniom, aby patron szkół mobilizował ich do jeszcze lepszej nauki. Życzenia i gratulacje złożyli również zabierający głos zaproszeni goście. Zostały również odczytane okolicznościowe listy od Parlamentarzystów Ziemi Płockiej - Elżbiety Gapińskiej, Julii Pitery, Piotra Zgorzelskiego oraz od Starosty Płockiego Michała Boszko. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Senator RP Marek Martynowski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty w Warszawie Katarzyna Góralska, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Michał Twardy, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Płocku Radosław Lewandowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku Ewa Kowalak, radni powiatu płockiego Lech Dąbrowski i Marek Moderacki,  ksiądz kanonik Jan Deptuła proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, ksiądz kanonik Henryk Lipka proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, radni Rady Gminy Stara Biała, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Stara Biała.

Na zakończenie części oficjalnej Pani Dyrektor Zespołu Szkół podziękowała wszystkim fundatorom, a następnie poprosiła ich o wbicie symbolicznych gwoźdźców w pamiątkową tablicę.

W części artystycznej uczniowie Zespołu Szkół w pięknych ludowych strojach zaprezentowali inscenizację wesela  z powieści „Chłopi”  Władysława Reymonta.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies