Aktualności

Plan ogólny - etap składania wniosków

InformacjaZgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Stara Biała z dnia 21 maja 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Stara Biała, zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu ogólnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Czym jest plan ogólny?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), dokument o nazwie plan ogólny powinien zostać uchwalony do końca 2025 roku. Plan ogólny to nowy rodzaj dokumentu planistycznego, który obejmować będzie obszar całej gminy z wyjątkiem terenów uznanych za tereny zamknięte. Zastąpi on dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument, który będzie decydował o kierunkach rozwoju gminy na najbliższe lata. Ustalenia planu ogólnego będą wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Jak składać wnioski?

Bardzo ważne, by wnioski składane były za pośrednictwem obowiązkowego formularza dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Każdy wnioskujący musi w nim wskazać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Nie podanie przedmiotowych danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Formularz w postaci papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Stara Biała, pokój nr 2, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, a w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://bip.starabiala.pl/artykuly/892/plan-ogolny oraz pod poniższym artykułem.

Wnioski można składać w formie:

 • papierowej - osobiście w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub listownie na powyższy adres

 lub

 • elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP na adres: /1419132/UGStaraBiala

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Stara Biała w trakcie sporządzania planu.

pdfwniosek - pismo dotyczące aku planowania przestrzennego200.05 KB

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Stara Biała148.79 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies