Aktualności

Drożej za śmieci

Podczas XLI sesji Rady Gminy Stara Biała radni zdecydowali o podwyższeniu stawek za odbiór odpadów komunalnych. Rozmawiali także o drodze wojewódzkiej 559, czyli ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym i dokonali zmian w budżecie.
Na XLI sesji Rady Gminy Stara Biała pojawili się wszyscy radni, a także goście: przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski i powiatowa radna Małgorzata Purcelewska.

O ul. Lipnowskiej
Zanim radni pochylili się nad uchwałami przygotowanymi na sesję, radny Hubert Murawski poruszył kwestię drogi wojewódzkiej 559 w Maszewie Dużym. – Nasza gmina zobowiązała się do wykonania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym. Chciałbym się dowiedzieć co się stało z naszą dokumentacją i na jakim jest ona etapie, bo na stronie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji dotyczącej tej inwestycji – pytał radny.
Wójt Sławomir Wawrzyński poinformował, że właśnie gmina podpisała z MZDW umowę na przekazanie dokumentacji technicznej budowy chodnika. – Przekazaliśmy zarządcy drogi dokumentację łącznie z prawami autorskimi. Z naszej strony sprawa jest zakończona, bo dokumentacja jest w MZDW. Teraz to MZDW musi wystąpić do wojewody o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – mówił wójt.
Zaznaczył, że przekazanie dokumentacji MZDW ma usprawnić procedury, bo ewentualne zmiany w dokumentacji będą już bezpośrednio po stronie MZDW i nie będą musiały być wykonane poprzez gminę.
Wójt poinformował także, że podczas zebrania sołeckiego w Maszewie Dużym ustalono, iż w połowie maja odbędzie się spotkanie z przedstawicielem MZDW dotyczące przebudowy ul. Lipnowskiej.

O podwyżce za odpady
Najważniejszą uchwałą podjętą podczas XLI sesji była decyzja o zwiększeniu stawek za odbiór odpadów komunalnych. Za takim rozwiązaniem było 14 radnych, jeden był przeciw.
Zgodnie z uchwałą od 1 lipca stawki za odbiór śmieci wzrosną do 40 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (poprzednio 33 zł). Chyba, że mamy kompostownik. Wtedy możemy liczyć na ulgę w wysokości 12 zł (wzrost o 4 zł), czyli zapłacimy 28 zł (poprzednio przy uldze za kompostowanie stawka wynosiła 25 zł).
- Zdaję sobie sprawę, że jest to uchwała z gatunku tych niepopularnych. Ale musimy podejść do tej sprawy racjonalnie i nie możemy chować głowy w piasek. Trzeba się z tym problemem zmierzyć. A problemem jest wzrost kosztów odbioru odpadów. Dochodzi do tego jeszcze wzrost ilości odpadów, zwłaszcza odpadów biodegradowalnych. Gmina dopłaca z budżetu do gospodarki odpadami. Bez podniesienia stawek będzie to kwota coraz wyższa. To oznacza, że zabraknie pieniędzy np. na inwestycje. Dlatego podwyżka opłat – mówił wójt. Z analizy odbioru odpadów komunalnych wynika, że w 2022 r. odpadów biodegradowalnych było więcej o 51 proc. niż w 2021 r. (w 2021 r. - 737,35 ton; w 2022 r. – 1003,48 ton).
Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska zaznaczyła, że na pewno nie jest to uchwała z gatunku łatwych i budzi emocje. – Niestety ceny wokół tylko rosną, więc przy obecnej stawce gmina nie jest w stanie realizować programu odbioru odpadów komunalnych. Gdyby nie podniesienie stawek musiałyby być wysokie dopłaty do gospodarki odpadami, a to przełożyłoby się na inne dziedziny życia w gminie, np. ograniczenie inwestycji – stwierdziła przewodnicząca.
Stawki w innych gminach kształtują się następująco: Słupno – 38 zł, ulga za kompostowanie 7,6 zł, Brudzeń Duży – 31 zł, ulga 5 zł, Bielsk – 30 zł, ulga 2 zł, Radzanowo – 30 zł, ulga 3 zł. Jak zaznaczyła kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Małgorzata Gronczewska, duża część gmin jest dopiero przed podjęciem decyzji o nowych stawkach.

O pieniądzach
Radni zdecydowali także o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała”. Chodzi o kwotę 1 140 000 zł. Z tej kwoty 450 tys. zł to koszt budowy kanalizacji do DPS w Brwilnie, a 650 tys. zł koszt budowy kanalizacji na ul. Spółdzielczej w Starych Proboszczewicach.
Dokonując zmian w budżecie radni podjęli decyzje o zwiększeniu o 210 tys. zł środków na budowę ul. Mickiewicza w Maszewie Dużym. Teraz to kwota 3 375 000 zł. Zdecydowali także o przekazaniu 20 tys. zł Państwowej Straży Pożarnej. Te pieniądze mają być przeznaczone na zakup samochodu dla płockich strażaków.

sesja nr 41 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies