Aktualności

Kanalizacja dla DPS w Brwilnie

Do końca marca mają zakończyć się prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej do DPS w Brwilnie. Koszt wybudowania kanalizacji to kwota ok. 460 tys. zł netto.
Sieć kanalizacji sanitarnej jest usytuowana głównie w pasie drogi wojewódzkiej nr 562. Powstało blisko 1,4 km kolektora tłocznego o średnicy 110 mm, jedna przepompownia ścieków o średnicy DN 1500, pięć studni czyszczakowych i jedna napowietrzająca o średnicy DN 1000. Większość robót wykonana została metodą bezwykopową, aby utrudnienia dla kierowców ograniczyć do minimum.
Wybudowanie kanalizacji sanitarnej znacznie poprawi komfort życia mieszkańców i pracy personelu DPS, a jest to ponad 200 osób. Aby mieszkańcy i personel w pełni mogli korzystać z kanalizacji sanitarnej musi zostać spełniony ostatni warunek, czyli przyłączenie DPS do wybudowanej sieci. Ale to zadanie należy już do kompetencji DPS-u i Starostwa Powiatowego w Płocku.

brwilno kanal www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies