Aktualności

Uchwała o dopłatach

Podczas XL sesji Rady Gminy Stara Biała jedną z kluczowych była uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmiana polega na wprowadzeniu limitu, do którego będą obowiązywały dopłaty z budżetu gminy. Dla mieszkańców zmiana uchwały jest neutralna, a pozwoli zaoszczędzić gminie ok. 600 tys. zł rocznie.
Na XL sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się we wtorek, 14 marca, obecni byli wszyscy radni. Wszyscy też głosowali za zmianą uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmiana polega na wprowadzeniu limitu, wynoszącego 4 000 m sześc., do którego będą obowiązywać dopłaty z budżetu gminy do dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Powyżej 4000 m sześc. będą już obowiązywać stawki znajdujące się w taryfie.
Skąd ta zmiana? W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „W związku z budową kompleksu olefin III realizowaną na terenie Gminy Stara Biała, w 2023 r. zaistniały okoliczności pozwalające stwierdzić znaczący wzrost zapotrzebowania na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w ramach grup taryfowych objętych dopłatami. W budżecie Gminy Stara Biała na rok 2023 zostały uwzględnione dopłaty (…) do kwoty 1 800 000 zł (dla przewidywanej wielkości dostaw wody i odprowadzanych ścieków).
Ze względu na skalę przewidywanego, począwszy od kwietnia 2023 r., wzrostu dostaw wody i odprowadzania ścieków o 360 m³/d (131 400 m³/r), proponuje się ustalenie rocznego limitu zużycia, do którego będą obowiązywać dopłaty Gminy.
Ustalenie limitu (…) na wysokim poziomie do 4 000 m3 rocznie i jednakowym dla każdego odbiorcy w ramach grupy taryfowej, pozwoli nadal na łagodzenie skutków wprowadzenia taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Limit umożliwi także wykonanie założeń budżetowych na 2023 r. w zakresie planowanych dopłat (…)”.
- Zgodnie z przepisami zadaniem własnym gminy jest gospodarka wodno-ściekowa. Gmina ma więc obowiązek dostarczania wody i zagospodarowania ścieków. Po powstaniu miasteczka, w którym zamieszkają pracownicy budujący olefiny III, znacząco wzrośnie pobór wody i odprowadzanych ścieków. A gmina będzie do tego dopłacać. Szacujemy, że to koszt ok. 600 tys. zł rocznie. Tych pieniędzy musielibyśmy szukać w budżecie, np. ograniczając inwestycje. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie limitu, do którego będą obowiązywały dopłaty. Limit jest na tyle wysoki, że gospodarstwa domowe nie odczują żadnych zmian – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.

sesja nr 40 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies