Aktualności

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ponad 1,1 mln zł kosztowała budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Na to przedsięwzięcie dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 600 tys. zł.
Od marca 2019 r. do marca 2020 r., Gmina Stara Biała prowadziła nabór chętnych do udziału w programie dotyczącym budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 na terenie gminy. Spośród 85 chętnych do projektu zakwalifikowane zostały 42 gospodarstwa spełniające założenia programu. Mieszkańcy zakwalifikowani do programu zamieszkują w nieruchomościach położonych na obszarach, gdzie zabudowa jest rozproszona i nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków została zrealizowana w od kwietnia do lipca 2022 r.
Całkowity koszty realizacji zadania to 1 120 000 zł.
Koszty kwalifikowalne - 680 769,44 zł.
Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW – 600 000 zł.

oczyszczalnie www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies