Aktualności

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Od czwartku, 23 lutego, ruszają w naszej gminie wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję 2023-2027. Wójt, Sławomir Wawrzyński ustalił harmonogram zebrań wiejskich, podczas których zostaną wybrani sołtysi i rady sołeckie.
Wybory odbywają się na podstawie uchwały nr 348/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z 28 grudnia 2022 r., w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Stara Biała.  
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców gminy (najpóźniej na 3 dni przed terminem wyborów).
Dla dokonania ważnego wyboru organów samorządu, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, wybory w nowym terminie - w tym samym dniu, z półgodzinnym opóźnieniem będą przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Sołtysi i rady sołeckie to pierwszy szczebel demokracji lokalnej. Dlatego zachęcamy mieszkańców do licznego udziału w wyborach przedstawicieli ich małych Ojczyzn.
pdfHarmonogram zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysów i rad sołeckich117.26 KB

zebranie soltys www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies