Aktualności

Plan działania dzielnicowych

Na prośbę Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej Urząd Gminy zamieszcza informację o planowanych priorytetowych działaniach realizowanych przez dzielnicowych na terenie poszczególnych rejonów w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.
Celem działań priorytetowych jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź jego zminimalizowania. Działania podjęte w ramach realizacji planu mają również za zadanie zwiększenie kontaktów dzielnicowych z mieszkańcami, jak również skuteczne współdziałania z lokalnym społeczeństwem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.
1. Plan priorytetowy dzielnicowego Posterunku Policji w Starej Białej – rejon służbowy poza-miejski nr 33 – asp. szt. Krzysztof Malanowski
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01-01-2023 roku do 30-06-2023 roku jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek publiczny poprzez spożywanie alkoholu zakłócenia porządku publicznego oraz zaśmiecania w rejonie wiaty parkingu leśnego w miejscowości Brwilno ul. Spacerowa.
W związku z powyższym dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Malanowski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki łamania prawa.
2. Plan priorytetowy dzielnicowego Posterunku Policji w Starej Białej – rejon służbowy poza-miejski nr 34 – asp. szt. Andrzej Joniak
Zakładanym celem do osiągniecia w okresie od 01-01-2023 roku do 30-06-2023 roku jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek publiczny poprzez spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego, popełnianie przez małoletnich czynów zabronionych w rejonie Al. Ks. Jerzego Sitkiewicza prowadzącej wzdłuż cmentarza parafialnego w kierunku Centrum Sportowego Wierzbica w miejscowości Nowe Proboszczewice ul. Chabrowa 20.
W związku z powyższym dzielnicowy asp. szt. Andrzej Joniak zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki łamania prawa.
3. Plan priorytetowy dzielnicowego Posterunku Policji w Starej Białej – rejon służbowy poza-miejski nr 40 – sierż. szt. Marcin Wrzochol
Zakładanym celem do osiągniecia w okresie od 01-01-2023 roku do 30-06-2023 roku jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek publiczny poprzez spożywanie alkoholu, zaśmiecanie terenu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie pętli autobusowej w miejscowości Mańkowo.
W związku z powyższym dzielnicowy sierż. szt. Marcin Wrzochol zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki łamania prawa.
Za okazaną pomoc policja z górę dziękuję.

policja www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies