Aktualności

Rozmowa o drogach wojewódzkich

Na spotkaniu w Nowych Proboszczewicach dyrektor ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Tomasz Dąbrowski zaprezentował mieszkańcom projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 540 w Nowych i Starych Proboszczewicach. Ale wcześniej spotkał się z wójtem Sławomirem Wawrzyńskim. Tematem rozmowy była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559, czyli ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym.
Spotkanie w strażnicy OSP w  Nowych Proboszczewicach odbyło się w środę, 11 stycznia. Zanim jednak Tomasz Dąbrowski pojechał do Nowych Proboszczewic odwiedził Urząd Gminy. Rozmawiał z wójtem o przebudowie  ul. Lipnowskiej. – Ustaliliśmy, że pod koniec stycznia przekażemy Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, protokołem zdawczo-odbiorczym, całą naszą dokumentację dotycząca tej inwestycji. MZDW już we własnym zakresie  dokona  kolejnych ustaleń i wystąpi do wojewody o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wspólnie ustaliliśmy, że taka procedura, kiedy MZDW, jako przyszły inwestor, na bieżąco będzie kontaktował się z Urzędem Wojewódzkim będzie skuteczniejsza – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.
Na spotkaniu w  Nowych Proboszczewicach, oprócz wójta i dyrektora MZDW, byli także przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska, radni z terenu Nowych i Starych  Proboszczewic.
Tomasz Dąbrowski poinformował, że prace nad dokumentacją przebudowy drogi nr 540 w Nowych i Starych Proboszczewicach trwają od ponad dwóch lat i są właśnie na ukończeniu. – Pod koniec stycznia chcemy złożyć do wojewody wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dlatego jestem dzisiaj u Państwa, abyście mogli zapoznać się z dokumentacją inwestycji i ewentualnie zgłosić swoje uwagi. Na tym etapie są jeszcze możliwe pewne korekty dokumentacji. Później będzie to znacznie trudniejsze – mówił Tomasz Dąbrowski.
Przebudowa drogi 540 w Nowych i Starych Proboszczewicach ma objąć odcinek od wjazdu do miejscowości od strony Kamionek do przejazdu kolejowego. – Nie wchodzimy na teren PKP dlatego, że uzgodnienia z PKP trwałyby kolejne dwa lata. Dlatego najpierw wykonamy ten odcinek przebiegający przez Nowe i Stare Proboszczewice. W planach jest oczywiście dalsza modernizacja drogi – mówił Tomasz Dąbrowski.
Droga ma zostać poszerzona do 7 metrów, będą chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, nowe oświetlenie. Tomasz Dąbrowski spodziewa się, że w lipcu MZDW powinien otrzymać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Inwestycja powinna rozpocząć się w styczniu 2024 r. i potrwa ok. dwóch lat. Jej koszt jest szacowany na 20 mln zł.
Podczas spotkania pojawiły się kontrowersje dotyczące zjazdów na posesje przylegające do drogi. W przypadku niektórych działek projektanci nie uwzględnili zjazdów. Dlatego podczas spotkania zostało ustalone, że do 20 stycznia osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją i nanieść ewentualne poprawki. Projekt przebudowy drogi jest dostępny w Urzędzie Gminy (pokój nr 10) i u radnego Adama Pawłowskiego.

spotkanie droga probo www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies