Aktualności

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że w 2023 roku jest możliwość bezpłatnego korzystania z usług:
• Gabinetu Psychologicznego, dyżury w każdy poniedziałek i czwartek w godz.  15.00 – 18.00 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Biała” - Ośrodek Zdrowia w Białej pok. nr 5.
Usługi specjalisty Pani Iwony Gołębiewskiej polegają na udzielaniu podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Kierowane są głównie do osób i rodzin z problemem alkoholowym narażonym na przemoc w rodzinie, przemoc wobec dzieci, itp.
• Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, dyżury:
- w każdy piątek w godz. 14.00 –17.00 w budynku Urzędu Gminy Stara Biała pok. nr 8;
- we wtorki (z wyłączeniem ostatniego wtorku miesiąca) w godz. 15.00 – 17.00 w budynku Urzędu Gminy Stara Biała pok. nr 8;
- ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Maszewie Dużym.
Usługi przeznaczone są dla osób uzależnionych i współuzależnionych (alkohol, narkotyki i inne uzależnienia). W Punkcie Konsultacyjnym dyżuruje mgr Małgorzata Wyszyńska - pedagog specjalista z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, instruktor terapii uzależnień.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do korzystania z ww. usług.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies