Aktualności

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Gminne eliminacje 36. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbyły się dnia 13 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

W turnieju wzięło udział 21. uczniów wyłonionych w drodze eliminacji przeprowadzonych w szkołach na terenie gminy, podzielonych na dwie grupy wiekowe. W pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe) wzięło udział 13 uczestników, w drugiej grupie wiekowej (gimnazja) - 8 uczestników.

Uczestników turnieju, ich opiekunów i jurorów powitali: Wójt Gminy Pan Sławomir Wawrzyński oraz Prezes i Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Starej Białej w osobach druha Stanisława Wiśniewskiego . Następnie uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem turnieju.

Konkurs składał się z części testowej (25 pytań) i ustnej (4 pytania).

Po ocenie części pisemnej do części ustnej turnieju jury w składzie:

 • Wójt Gminy Stara Biała Pan Sławomir Wawrzyński - Przewodniczący
 • Pracownik Urzędu Gminy Pani Wiesława Szponar - Sekretarz
 • Prezes ZOG ZOSP RP druh Stanisław Wiśniewski - członek
 • Nauczyciel Zespołu Szkół w Maszewie Dużym Pani Marzena Bonkowska - członek
 • Nauczyciel Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach Pan Rajmund Koperek - członek

zakwalifikowało:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

 • Edyta Gadomska (SP Stara Biała)
 • Kamila Kalinowska (SP Maszewo Duże)
 • Paweł Kraśniewski (SP Maszewo Duże)

II grupa wiekowa (gimnazja):

 • Patrycja Bąk (PG Maszewo Duże)
 • Klaudia Bielińska (PG Maszewo Duże)
 • Kamil Wójcik (PG Stare Proboszczewice)

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

 • Paweł Kraśniewski (SP Maszewo Duże)
 • Kamila Kalinowska (SP Maszewo Duże)
 • Edyta Gadomska (SP Stara Biała)

II grupa wiekowa (gimnazja):

 • Kamil Wójcik (PG Stare Proboszczewice)
 • Klaudia Bielińska (PG Maszewo Duże)
 • Patrycja Bąk (PG Maszewo Duże)

Jury do eliminacji powiatowych zakwalifikowało:

 • I grupa wiekowa - Paweł Kraśniewski (SP Maszewo Duże)
 • II grupa wiekowa - Kamil Wójcik (PG Stare Proboszczewice)

Na zakończenie turnieju organizatorzy złożyli zwycięzcom gratulacje oraz wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody w postaci książek. Na pamiątkę zmagań turniejowych wykonano wspólne zdjęcie.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies