Aktualności

Dotacja dla OSP Stara Biała

W siedzibie OSP Mąkolin miało miejsce uroczyste podpisanie umów na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostka OSP Stara Biała otrzymała w sumie 65 tys. zł dotacji.
Prezes OSP Stara Biała, Marek Żakowski w obecności ministra Macieja Małeckiego, prezesa WFOŚiGW Marka Ryszki oraz kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Marleny Mazurskiej podpisał trzy umowy na dofinansowanie jednostki, w wysokości 65 tys. zł w ramach programów:
• dofinansowanie na termomodernizację budynku OSP w Starej Białej (30 tys. zł)
• dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” na terenie województwa mazowieckiego (20 tys. zł),
• dofinansowanie w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych” (15 tys. zł).
Strażacy z OSP Stara Biała dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania dofinansowania dla jednostki.

dotacja www

dotacja

dotacja1

dotacja2

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies