Aktualności

Kolejne spotkanie zespołu

W poniedziałek, 7 listopada, odbyło się kolejne spotkanie zespołu, powołanego przez wójta, Sławomira Wawrzyńskiego, który ma wypracować stanowisko naszej gminy w sprawie przebiegu na terenie Gminy Stara Biała linii kolejowej nr 5 i 50 (odcinek CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno). W skład zespołu wchodzą wójt, radni i pracownicy Urzędu Gminy.
Na zaproszenie wójta gośćmi poniedziałkowego spotkania byli przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego i projektantów linii kolejowej. Na spotkanie z naszym zespołem przyjechali w drodze na konsultacje społeczne w Brudzeniu Dużym.
Podczas spotkanie zostały szczegółowo omówione warianty przebiegu linii kolejowej przez teren naszej gminy. Wójt oraz członkowie zespołu przedstawili swoje wątpliwości i sugestie. Zaproponowano np., aby warianty najbardziej dotykające mieszkańców Bronowa-Zalesia przesunąć bardziej na północ, na tereny mniej zamieszkałe. Przedstawiciele CPK i projektantów zapewnili, że wezmą pod uwagę te sugestie, sprawdzą czy są one możliwe do realizacji pod względem technicznym i będą modyfikować przebieg linii kolejowej.
Radna Monika Przyczka zaproponowała gościom przyjazd do Bronowa-Zalesia na spotkanie z mieszkańcami. Przedstawiciele CPK i projektantów wstępnie zgodzili się na spotkanie. Termin spotkania zostanie ustalony.
Natomiast na pewno kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w przyszłym tygodniu. Podczas niego ma zostać wypracowane ostateczne stanowisko zespołu w sprawie przebiegu linii kolejowej.
Przypomnijmy, że w zespole, oprócz wójta, znaleźli się sekretarz gminy, Monika Lisicka, która jest koordynatorem prac zespołu, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Stara Biała, Jacek Antczak, starszy inspektor ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Stara Biała, Robert Wikło.
W zespole są także radni z terenów, na który planowany jest przebieg linii kolejowej: Iwona Kraska, Agnieszka Malanowska, Marek Krajewski, Hubert Murawski, Jacek Portalski, Krzysztof Portalski, Monika Przyczka, Zbigniew Truchlewski.

zespol goscie www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies